Začasna razstava

Sežanski okraj in zahodna meja (1945-1954)

Začasna razstava »Sežanski okraj in zahodna meja (1945-1954)«, ki se nahaja v pritličju Vojaškega muzeja Tabor Lokev, je bila odprta ob praznovanju 76. obletnice priključitve Primorske k matični domovini. Razstava se osredotoča na politično, gospodarsko, kulturno-socialno dinamično življenje prebivalcev tedanjega Sežanskega okraja takoj po koncu druge svetovne vojne, ko je okraj prišel pod Zavezniško vojaško upravo (ZVU), vse do prvih let po njegovi priključitvi k Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (FLRJ), ki se je zgodila 15. septembra 1947. Do ratificiranja pariške mirovne pogodbe je bil okraj del Tržaškega okrožja v coni A Julijske krajine. Prišlo je do zanimivega sobivanja zaveznikov in njihove Zavezniške vojaške uprave na eni in ljudske oblasti pod Pokrajinskim narodnoosvobodilnim odborom za Slovensko primorje in Trst (PNOO) na drugi strani. Kljub velikemu naporu slovenskih politikov, diplomatov in samih primorskih prebivalcev je Trst po 15. septembru 1947 ostal odrezan od Sežanskega okraja in marsikdo je na novo zahodno mejo, med Jugoslavijo in STO gledal, vsaj na začetku, zmedeno in nejevoljno, saj so bili Kraševci od nekdaj ekonomsko, gospodarsko, socialno in kulturno močno navezani na Trst. Tako je prihajalo do nevarnega, a prebrisanega švercanja pašte, svilenih nogavic, kave in še marsičesa drugega na jugoslovansko stran meje. Sežanski okraj je postal po priključitvi precej večji in obsegal tudi komensko, na jugu pa potekal vse tja do reke Rižane. Zanimivo, da je bil njegov sedež za kratek čas v Hrpeljah-Kozini.

Razstava se začne na koncu druge svetovne vojne v Evropi: z bitko za Trst, prikazom jugoslovanskih oz. partizanskih enot in se nadaljuje z obdobjem Zavezniške vojaške uprave: najprej so prikazane angleške vojaške enote, na primer pripadnik enote Coldstream Guards, pripadnik civilne policije z opremo in orožjem, sledi pa pripadnik ameriške vojske. Ogledali si boste lahko razno embalažo UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) pomoči in embalažo hrane zavezniških vojakov, ki je bila najdena v nekdanji Žuštovi hiši poleg pršutarne v Lokvi. Videli boste lahko, kako je izgledal pripadnik enot TRUST (Trieste United States Troops), ki so nadzirale območje cone A Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) po septembru 1947. Razstava se zaključi sredi 50. let 20. stoletja z jugoslovanskima uniformama s pripadajočo opremo. Želeli smo narediti poudarek na samem Sežanskem okraju, njegovih ljudeh in njegovi okolici, zato smo se potrudili, da stvari izvirajo iz teh koncev. Med najbolj zanimivimi stvarmi pa sta morda tabla Morganove linije, ki je stala na makadamski poti med Povirjem in Lokvijo in lesena tabla najdena v Lipici, na kateri so narisane oznake britanskih enot in oddelkov ter različne verzije izkaznic, ki jih je zavezniška oblast izdajala v coni A Julijske krajine.

Vljudno vabljeni na ogled!

Januar, februar:

sobota in nedelja: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

Ostali meseci:

sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja: 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00

Velikonočni ponedeljek in praznik dela ODPRTO.

Ponedeljek in torek, božič, novo leto, dan spomina na mrtve ZAPRTO.

Za skupine ali družine je ob predhodni najavi možen ogled tudi izven urnika.

Odrasli:

8 EUR

Skupine odraslih do 20 oseb:

8 EUR

Skupine odraslih nad 20 oseb:

6 EUR

Otroci, dijaki::

4 EUR

Študentje s študentsko izkaznico::

5 EUR