Začasna razstava

Od Teritorialne obrambe do Slovenske vojske

Z napadom Sovjetske zveze na Češkoslovaško 21. avgusta 1968 po tako imenovani praški pomladi je zvezna skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) spoznala, da Jugoslovanska ljudska armada (JLA) ni sposobna sama zaustaviti napadalca z vzhoda. V Sloveniji so ponovno oživele izkušnje iz časa druge svetovne vojne, ko je bila partizanska vojska v narodno osvobodilnem boju tesno povezana s prebivalstvom. Tako je nastala nova vojna doktrina Splošnega ljudskega odpora (SLO). Po republikah se je z občinami, krajevnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami oblikovala teritorialna obramba (TO). Natančno 20. novembra 1968 je bil ustanovljen Glavni štab za ljudski odpor. Njemu so bili podrejeni conski štabi in poveljstva partizanskih enot. Teritorialna obramba je bila zasnovana kot pomožna vojaška sila, ki pomaga silam JLA v obrambi mest in vasi, izvaja protidesantno obrambo, organizira različne oblike odpora na začasno zasedenih območjih, sodeluje pri raznovrstnih oblikah reševanja prebivalstva v porušenih naseljih, išče in uničuje neeksplodirana ubojna sredstva in odpravlja posledice radio bioloških kemičnih (RBK) napadov. Med prebivalstvom in v vrstah pripadnikov TO je postajala vedno bolj slovenska vojska. Težila je k pridobivanju kakovostno usposobljenega kadra. Posvečala je veliko pozornost kakovostnemu usposabljanju, vodenju in poveljevanju. Njene enote so bile razglašene za najboljše v državi. V JLA je naraščalo zavidanje nad njenim kakovostnim organiziranjem. V maju 1990 je bil izdan ukaz za razorožitev TO, s katerim je JLA hotela preprečiti osamosvojitveni proces. Z odporom proti odvzemu orožja slovenske TO je nastala tajna oborožena vojaška formacija, kasneje imenovana Manevrska struktura narodne zaščite. Sestavljali so jo pripadniki rezervne sestave slovenske TO. Njen nastanek je temeljil na zavarovanju ključnih objektov in s hitrimi napadi na skladišča orožja in vojaške opreme zagotoviti orožje za vpoklic popolne sestave TO. Pripadniki TO so se skupaj z milico in s podporo prebivalstva v deset dnevni vojni junija 1991 pogumno zoperstavili agresiji Jugoslovanske armade in ubranili samostojnost novo nastale države Republike Slovenije. V spomin na vojno zmago so se v Republiškem štabu za teritorialno obrambo (RŠTO) odločili, da ohranijo ime Teritorialna obramba. Slovenski parlament se je leta 1993 odločil za vključitev Slovenije v evroatlantske povezave. Z zakonom o obrambi leta 1995 se je Teritorialna obramba uradno preimenovala v Slovensko vojsko.

Razstava predstavlja celoten razvoj Teritorialne obrambe od njene ustanovitve leta 1968 do njenega preimenovanja v Slovensko vojsko leta 1995. Poudarek razstave so uniforme pripadnikov stalne in rezervne sestave Teritorialne obrambe, ki so se enotno in pogumno zoperstavili agresiji Jugoslovanske armade v juniju 1991 in tako ohranili samostojnost in suverenost države Republike Slovenije.

Razstava bo na ogled v stavbi Vojaškega muzeja Tabor Lokev po urniku muzeja predvidoma do novembra 2020.

Vljudno vabljeni!

Januar, februar:

sobota in nedelja: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

Ostali meseci:

sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja: 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00

Velikonočni ponedeljek in praznik dela ODPRTO.

Ponedeljek in torek, božič, novo leto, dan spomina na mrtve ZAPRTO.

Za skupine ali družine je ob predhodni najavi možen ogled tudi izven urnika.

Odrasli:

8 EUR

Skupine odraslih do 20 oseb:

8 EUR

Skupine odraslih nad 20 oseb:

6 EUR

Otroci, dijaki::

4 EUR

Študentje s študentsko izkaznico::

5 EUR