O muzeju

Vojaški muzej Tabor Lokev deluje v obrambnem stolpu – Taboru, ki je bil zgrajen leta 1487 in je kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti občine Sežana. Muzej je bil odprt 14. avgusta 1994. Lastnik muzejske zbirke in upravitelj muzeja je Srečko Rože, ki so ga že v otroštvu pritegnile pripovedi deda Viktorja Rožeta, preživelega pripadnika avstro-ogrske vojske v prvi svetovni vojni, kot tudi pripovedi očeta Albina iz časa druge svetovne vojne. Z dedom Viktorjem je na vaškem smetišču rojstne vasi Kreplje pri Dutovljah našel svoja prva predmeta, čutarico in bajonet, ki sta ga pritegnila k zbiranju. Prva zbirka militarij, ki je štela 511 kosov je bila zasežena s strani milice v letu 1983. Po odsluženem vojaškem roku leta 1987 je začela nastajati nova zbirka militarij iz časa prve in druge svetovne vojne. Ob njej je počasi nastajala še arheološka in etnološka zbirka, vezana najprej na domače kraško območje, z leti pa tudi na ostala območja Slovenije.

Vojaški muzej Tabor Lokev sodeluje s slovenskimi muzeji kot tudi z muzeji v tujini, predvsem v sosednji Italiji pri postavitvah občasnih tematskih razstav, ki predstavljajo obdobja od časa Avstro-Ogrske do konca druge svetovne vojne. Poleg vojaških razstav sodelujemo tudi pri postavitvah etnoloških razstav, ki so vezane predvsem na življenje Kraševcev v preteklosti. K sodelovanju pri snemanju dokumentarnih igranih filmov nas je večkrat povabila tudi RTV Slovenija.

Muzej so obiskale številne domače in tuje delegacije s področja vojske, policije, civilne zaščite, kulture, gospodarstva, politike in v letu 2012 je muzej obiskal tudi nekdanji predsednik republike Slovenije. gospod Danilo Türk.
Srečko Rože je od odprtja muzeja prejel 93 priznanj in plaket, med njimi tudi nagrado občine Sežana kot najvišje priznanje občine »za dolgoleten trud pri zbiranju delcev zgodovine za ohranitev kulturne dediščine, ne samo Krasa in Slovenije, ampak tudi širše.«

Zgodovina muzejske stavbe

Vojaški muzej Tabor Lokev deluje v renesančnem obrambnem stolpu, imenovanem Tabor, ki je bil zgrajen leta 1487. V letu 1830 so domačini v njem uredili vaško šolo. Dogradili so mu zunanje kamnite stopnice, znotraj pa postavili dve nadstropji s podstrešjem in izdelali okna. Šola je tu delovala vse do novembra 1886, ko je bilo v neposredni bližini Tabora zgrajeno novo šolsko poslopje. Čez približno štiri leta je prostore Tabora pridobilo takrat ustanovljeno Bralno in pevsko društvo Tabor Lokev, ki je tu delovalo vse do prepovedi fašističnega režima, ko je bila prepovedana slovenska beseda. V letu 1930 si je v njem italijanska oblast uredila sedež občine. Po kapitulaciji Italije so Tabor uporabljali pripadniki nemške vojske za skladiščenje vojaške opreme. Po končani drugi svetovni vojni je bila postavljena Morganova linija, ki je na tem ozemlju potekala med Divačo in Lokvijo. Divača je tako pripadala coni B, Lokev pa coni A. Od junija 1945 do septembra 1947 je v Taboru delovala zavezniška vojna uprava cone A, v kateri so bili pripadniki 56. škotskega regimenta. Po njihovem odhodu je Tabor ponovno uporabljala Krajevna skupnost Lokev – Prelože za družabna srečanja vaščanov. Od 14. avgusta 1994 pa v njem deluje Vojaški muzej Tabor Lokev.

Poslanstvo muzeja

Poslanstvo Vojaškega muzeja Tabor Lokev je zbiranje, evidentiranje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine slovenske novejše zgodovine s poudarkom Primorske.

Lokacija

Muzej se nahaja v obrambnem stolpu iz leta 1487, ki stoji v središču vasi Lokev. Poleg obrambnega stolpa vaško jedro sestavljajo še župnišče, gotska kapelica iz leta 1426, cerkev sv. Mihaela iz leta 1613, ki jo je v času fašizma poslikal akademski slikar Tone Kralj, in spominski park s spomenikom padlim borcem v drugi svetovni vojni, spomenikom vojne za Slovenije in spomenikom češko-slovenskega prijateljstva ter še osnovna šola in vrtec.

Januar, februar:

sobota in nedelja: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

Ostali meseci:

sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja: 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00

Velikonočni ponedeljek in praznik dela ODPRTO.

Ponedeljek in torek, božič, novo leto, dan spomina na mrtve ZAPRTO.

Za skupine ali družine je ob predhodni najavi možen ogled tudi izven urnika.

Odrasli:

8 EUR

Skupine odraslih do 20 oseb:

8 EUR

Skupine odraslih nad 20 oseb:

6 EUR

Otroci, dijaki::

4 EUR

Študentje s študentsko izkaznico::

5 EUR