Razstava jaslic

Razstava jaslic v lokavski kapeli Marije Pomočnice in jaslice v lokavski župnijski cerkvi sv. Mihaela

V soboto, 17. decembra 2022 je bila po sv. maši otvoritev in blagoslov razstave jaslic, ki sta jo pripravila Irena in Srečko Rože. Razstavo je blagoslovil domači župnik Slavko Obed. Na letošnji razstavi so poleg starih jaslic razstavljene tudi zanimive novejše jaslice. Poleg hišnih jaslic so na letošnjo razstavo vključene jaslice iz lokavske cerkve sv. Mihaela in jaslice iz mavca vlite v kalup, delo nekdanje redovnice Vesne Babić iz reda šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja iz samostana v Jajcu (BiH). Za Vojaški muzej Tabor Lokev jih je podarila njena teta Katica Jankovič iz Lokve.

V župnijski cerkvi sv. Mihaela pa smo Rožetovi (Anja, Irena in Srečko) rojstvo našega Odrešenika Jezusa Kristusa umestili na rodovitno lokavsko in preloško polje, ki so ga pridno obdelovale marljive roke naših prednikov. Na razpotja poti so postavili štiri kapelice posvečene sv. Notburgi, sv. Trojici, sv. Juriju in Lurški Materi Božji. Z njihovo postavitvijo so bili bliže Bogu pri vsakdanjih opravilih, svetnike pa so prosili za dobro letino in varnost pred nesrečami ter drugimi nezgodami.

Štalica s sveto družino predstavlja glavno razpotje, kjer vse poti peljejo proti novorojenemu detetu – Jezusu, ki pričakuje, da ga sprejmemo v svoja srca. Levo in desno od štalice pa so na razpotjih poti postavljene omenjene kapelice, delo Srečka Rožeta. Na skrajni desni strani jaslic je postavljena kapelica sv. Notburge. Slednja stoji na razpotju ob regionalni cesti iz Lokve proti Lipici oz. proti državni meji z Italijo, proti lokavskemu polju in nekdanji glavni poti v vas. Po zapisu duhovnika Virgilja Ščeka v Lokavskih starinah je na njenem mestu prej stala kapela (manjša cerkev), ki se je začela podirati. Ob odstranitvi materiala so postavili kapelico (pil). Na tem delu lokavskega polja so pridelali obilo žita. Zato so se vedno obračali k sv. Notburgi (kmetici) in jo častili s posebno molitvijo, ki jo je po njihovem naročilu v 18. stol. spisal tomajski župnik Pavel Franc Klapše. Tudi pri prošnjah v procesijah so dodali vzklik »Sveta Notburga – prosi za nas!«

Na drugi strani polja, na poti za pokopališčem in razpotju stare lokavske glavne ceste, mimo vaške štirne (vodnjaka) »pri Štoki« in poti, ki pelje na hrib Kokoš, so postavili kapelico v čast troedinemu Bogu - sv. Trojici v znamenje odrešenja. Na poti »po klancu«, ki pelje iz Lokve proti vasi Prelože so zgradili kapelico v čast sv. Juriju – zavetniku kmetov, konj in živine, popotnikov, kovačev, jezdecev, itd. in predstavlja simbol boja proti zlu. Na začetku vasi, ko iz Lokve prispemo v vas Prelože, so preloški fantje na razpotju poti postavili še kapelico v čast Lurški Materi Božji, ki se kot del jaslic nahaja skrajno levo zgoraj nad kapelico sv. Jurija.

Vsa štiri kapelice so del našega skupnega življenjskega prostora, ga oblikujejo in bogatijo. Opominjajo nas na živo vero in pobožnost naših prednikov ter predstavljajo našo kulturno dediščino.

Januar, februar:

sobota in nedelja: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

Ostali meseci:

sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja: 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00

Velikonočni ponedeljek in praznik dela ODPRTO.

Ponedeljek in torek, božič, novo leto, dan spomina na mrtve ZAPRTO.

Za skupine ali družine je ob predhodni najavi možen ogled tudi izven urnika.

Odrasli:

8 EUR

Skupine odraslih do 20 oseb:

8 EUR

Skupine odraslih nad 20 oseb:

6 EUR

Otroci, dijaki::

4 EUR

Študentje s študentsko izkaznico::

5 EUR