25. maj: Dan mladosti

Obeležje jugoslovanskega praznika – simbola bratstva in enotnosti

Številni se še danes, 25. maja vsako leto spominjajo jugoslovanskega praznika Dneva mladosti: praznovanja Titovega rojstnega dne,predaje štafetnih palic, proslav, sprejetja pionirjev v Zvezo komunistične mladine Jugoslavije itd.

V Jugoslaviji so ga začeli praznovati leta 1945, ko je Centralni komite Zveze komunistične mladine Jugoslavije sprejel odlok o svečanem praznovanju rojstnega dne maršala Josipa Broza Tita. V ta namen je bila organizirana masovna mladinska štafeta po celotni Jugoslaviji. Prvič je bilo pri predajanju štafetnih palic na progi dolgi 9.000 kilometrov udeleženih 12.500 mladih, vojakov in atletov, ki so nosili šest republiških štafetnih palic, palice Armade, Beograda, Trsta in Julijske krajine ter nekaj lokalnih štafetnih palic, med njimi tudi Modro knjigo iz Kragujevca. Končni cilj je zaradi maršalove odsotnosti iz Beograda bil Zagreb. Število kilometrov in štafet se je iz leta v leto višalo. Leta 1950 je bilo nosilcev štafetnih palic več kot milijon.

Štafete palice so se delile na glavne (v glavnem republiške, kjer so se nosilci menjavali vsako leto) in lokalne. Votla notranjost štafetne palice je vsebovala več različnih rojstnodnevnih sporočil: od majhnih umetniških risb do voščil, ki so jih otroci napisali na list papirja. Vsaka republika je imela svojo manifestacijo praznovanja tako, da so bili v štafeto vključeni tudi tisti, ki se končnega praznovanja v Beograjskem stadionu niso morali udeležiti. Med leti 1946 in 1956 je Tito končne nosilce štafetnih palic (po formalnem delu na Trgu republike) pričakal v Belem dvoru, svoji rezidenci v Beogradu. Potek končne predaje štafetnih palic se je skozi leta nekoliko spreminjal. Leta 1955 se je zaključna predstava preselila iz Trga republike na Stadion Jugoslovanske ljudske armade. Naslednjega leta je Tito na stadionu izrazil željo, da 25. maj postane dan praznovanja mladosti in športni dan jugoslovanske mladine. Tako se je začel Titov rojstni dan proslavljati kot Dan mladosti, Titova štafeta pa kot Štafeta mladosti. Od tedaj naprej je Tito na stadionu prejel le eno, zvezno štafetno palico, ki je bila tudi simbol vseh ostalih. Po letu 1965 je glavna slovesnost potekala zvečer in se končala z ognjemetom. Napredek predaje štafetnih palic so državljani lahko dnevno spremljali po radiu in televiziji.

Več kot 22.000 štafetnih palic izdelanih med leti 1945 in 1987, ko je iz Triglava krenila zadnja zvezna štafetna palica, je hranjenih v Muzeju zgodovine Jugoslavije (Muzej istorije Jugoslavije) v Beogradu.

Spodaj so pripete fotografije štafete mladosti na progi Lokev – Lipica leta 1978. Last: VMTL.

Januar, februar:

sobota in nedelja: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

Ostali meseci:

sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja: 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00

Velikonočni ponedeljek in praznik dela ODPRTO.

Ponedeljek in torek, božič, novo leto, dan spomina na mrtve ZAPRTO.

Za skupine ali družine je ob predhodni najavi možen ogled tudi izven urnika.

Odrasli:

7 EUR

Skupine odraslih do 20 oseb:

7 EUR

Skupine odraslih nad 20 oseb:

5 EUR

Otroci, dijaki::

3 EUR

Študentje s študentsko izkaznico::

4 EUR